Міжнародна  наукова інтернет-конференція Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Кафедра обліку і аудиту ЧТЕІ КНТЕУ
Університет ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія)

  

Міжнародна наукова Інтернет-конференція


СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

м. Чернівці 26-27 листопада 2015 року


Міжнародна  наукова інтернет-конференція header image 4

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

КОМП’ЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДИНАМІКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА У ВИПАДКУ СТЕПЕНЕВОЇ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ / Ірина Готинчан, Георгій Готинчан

Листопад 25, 2015 · Без коментарів

Ірина Готинчан, к.ф.-м.н., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Георгій Готинчан, ст. викл. Чернівецький факультет НТУ «ХПІ»,  м.Чернівці КОМП’ЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДИНАМІКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА У ВИПАДКУ СТЕПЕНЕВОЇ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ Стаття присвячена комп’ютерній реалізації знаходження розв’язку математичної моделі динаміки промислового підприємства з нелінійними виробничими функціями за допомогою ітераційного методу Адамса 4-го порядку. Розглянемо промислове підприємство, яке функціонує […]

[Детальніше →]

Категорії: Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ІНФОМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ ВЕДЕННІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ / Віктор Бурачек, Дмитро Тихон

Листопад 24, 2015 · Без коментарів

Віктор Бурачек, к.ф.-м.н., Дмитро Тихон, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці   ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ІНФОМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ ВЕДЕННІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ   Сучасні умови ведення економічної діяльності в цілому та провадження бухгалтерського обліку зокрема відзначаються широкими можливостями щодо автоматизації такої діяльності. На сьогодні користувач має змогу вибрати зручний програмний продукт, який якнайповніше узгоджується з особливостями функціонування […]

[Детальніше →]

Категорії: Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Розвиток P2P-технологій як основа P2P-кредитування / Сергій Косяченко

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Сергій Косяченко, к.ф.-м.н., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці Розвиток P2P-технологій як основа P2P-кредитування   P2P кредитування – це термін, який означає кредитування людини іншою людиною (рівний-рівному ) без участі банків і фінансових кредитних спілок. P2P-кредитування не регулюється в більшості країн світу, і тим не менш, розвивається досить успішно [1]. За даними Goldman Sachs, в […]

[Детальніше →]

Категорії: Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці