Міжнародна  наукова інтернет-конференція Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Кафедра обліку і аудиту ЧТЕІ КНТЕУ
Університет ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія)

  

Міжнародна наукова Інтернет-конференція


СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

м. Чернівці 26-27 листопада 2015 року


Міжнародна  наукова інтернет-конференція header image 4

Статистика

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ / Микола Скрипник, Олеся Саламаха

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Микола Скрипник, к.е.н., Олеся Саламаха, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ У сучасному суспільстві в мовах економічних реформ, формування ринкових відносин, розвитку різноманітних форм господарювання та інтеграційних процесів зростає роль статистики як одного з найважливіших важелів управління національною економікою та суспільством. За цих умов статистика стає не тільки джерелом інформації […]

[Детальніше →]

Категорії: Статистика

ЗБІР І ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ СТАТИСТИЧНИМИ ОРГАНАМИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ / Микола Шульський

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Микола Шульський, д.е.н., професор Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького м. Львів ЗБІР І ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ СТАТИСТИЧНИМИ ОРГАНАМИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ   Ефективність здійснення аграрних реформ у значній мірі залежить від інформації, яка надходить від аграрних виробників у статистичні органи і які після обробки надходять у […]

[Детальніше →]

Категорії: Статистика

СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА / Микола Скрипник, Вікторія Черних

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Микола Скрипник, к.е.н., Вікторія Черних, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці   СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА   На даному етапі розвитку наше життя являє собою досить розвинену систему різноманітних технологій. Щодня у суспільстві з’являються різноманітні речі, які полегшують наше існування. Всі ці процеси становлять собою кругообіг потреб суспільства та пропозиції підприємств. Власне […]

[Детальніше →]

Категорії: Статистика