Міжнародна  наукова інтернет-конференція Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Кафедра обліку і аудиту ЧТЕІ КНТЕУ
Університет ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія)

  

Міжнародна наукова Інтернет-конференція


СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

м. Чернівці 26-27 листопада 2015 року


Міжнародна  наукова інтернет-конференція header image 4

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА / Людмила Столяр, Паламар Артем

Грудень 11, 2015 · Без коментарів

Людмила Столяр, к. е. н., Паламар Артем, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В сучасних економічних умовах відбувається орієнтація бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти організації обліку та фінансової звітності. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку визначають напрямок на якомога ефективніше використання людських, технічних і технологічних ресурсів, задля своєчасного і достовірного відображення […]

[Детальніше →]

Категорії: Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

ОБЛАСТІ АНАЛІЗУ АУДИТОРСЬКОЇ ПРОЦЕДУРИ ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС / Алла Касич, Ярослава Яковенко

Листопад 30, 2015 · Без коментарів

Алла Касич, д.е.н., професор Ярослава Яковенко, студентка Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського м. Кременчук ОБЛАСТІ АНАЛІЗУ АУДИТОРСЬКОЇ ПРОЦЕДУРИ ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС Інтеграційні процеси, притаманні сучасному бізнес-середовищу, значно вплинули на трансформацію теорії аудиту. Зокрема, з’явилися нові види та процедури аудиту, популярності серед яких останнім часом набуває дьюдилидженс (ДД) ­– процедура незалежної оцінки об’єкта інвестування, що проводиться […]

[Детальніше →]

Категорії: Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ “1С: ППІДПРИЄМСТВО 8. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ” / Світлана Лучик

Листопад 24, 2015 · 1 Коментар

Світлана Лучик, д.е.н., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ “1С: ППІДПРИЄМСТВО 8. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ”   Діяльність суб’єктів господарювання здійснюється в умовах постійної зміни факторів, які прямо чи опосередковано впливають на функціонування підприємства та його результати. Постійна зміна умов діяльності змушує адекватно реагувати на ці зміни та приймати рішення […]

[Детальніше →]

Категорії: Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

АНАЛІЗ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АУДИТУ / Галина Машталяр

Листопад 24, 2015 · Без коментарів

Галина Машталяр, к. е. н., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м.Чернівці   АНАЛІЗ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АУДИТУ   Товарні запаси займають найбільшу частку в складі оборотних активів торгівельного підприємства. При проведенні аудиту товарних запасів важливим є не тільки засвідчення достовірності відображення товарних запасів в фінансовій звітності, а і оцінка ефективності їх використання, оскільки саме процеси […]

[Детальніше →]

Категорії: Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

THE STAGE OF ACCOUNTING COMPUTERIZATION IN ROMANIA / Lucia Moroșan-Dănilă

Листопад 24, 2015 · Без коментарів

Lucia Moroșan-Dănilă, Teaching assistant PhD, University ”Ștefan cel Mare” from Suceava, Romania THE STAGE OF ACCOUNTING COMPUTERIZATION IN ROMANIA    At global level, the accounting has benefit from the IT development, so that, nowadays, all financial and accounting processes and analyses are computerised. Accounting operations, achieved through computerized accounting systems, should help to solve specific […]

[Детальніше →]

Категорії: Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

IMPORTANŢA AUDITULUI ECOLOGIC ÎN TIMPUL CONDIŢIILOR MODERNE DE INTEGRARE EUROPEANA / Konon Bagriy, Ecaterina Sreda

Листопад 22, 2015 · Без коментарів

Konon Bagriy, Ph.D., Ecaterina Sreda, Institutul de Comerţ şi Economie Cernăuţi KNTEU, o. Cernăuţi   IMPORTANŢA AUDITULUI ECOLOGIC ÎN TIMPUL CONDIŢIILOR MODERNE DE INTEGRARE EUROPEANA   Starea ecologică a organizaţiei – acest fapt nu e unul din cel mai principal criteriu  la care se ghîndeşte şeful, mai ales dacă organizaţia este comercială şi nu are […]

[Детальніше →]

Категорії: Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

ПРОГНОЗОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МСФЗ / Алла Труфен

Листопад 22, 2015 · 1 Коментар

Алла Труфен, к.е.н., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці   ПРОГНОЗОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МСФЗ   Прогнозування фінансової звітності – одна з домінант західних методик фінансового менеджменту і фінансового планування. Світова економічна криза сприяє прояву всіх проблем, і в першу чергу, продовжен­ня низхідної динаміки переважної біль­шості макроекономічних показників. За таких умов особливу увагу потрібно при­діляти […]

[Детальніше →]

Категорії: Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА / Ірина Адамова, Анастасія Власова

Листопад 22, 2015 · Без коментарів

Ірина Адамова, к.е.н., Анастасія Власова, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА   Ринкові умови господарювання потребують кваліфікованої оцінки фінансового стану підприємства, що є запорукою його виживання як в умовах кризи, так і подальшого економічного зростання. Фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовим коштами, […]

[Детальніше →]

Категорії: Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

DOCUMENTED REFLECTION OF INCOME OPERATIONS AT THE HOTEL INDUSTRY ENTERPRISES / Julia Manachyns’ka, Volodymyr Evdoschak

Листопад 22, 2015 · 1 Коментар

Julia Manachyns’ka, PhD, Volodymyr  Evdoschak, PhD,   Chernivtsi Trade and Economic Institute KNTEU, c. Chernivtsi   DOCUMENTED REFLECTION OF INCOME OPERATIONS AT THE HOTEL INDUSTRY ENTERPRISES   The basis for the accounting of business operations in the hotel industry enterprises are the primary documents that capture the facts of their implementation. Primary documents must be […]

[Детальніше →]

Категорії: Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

ПОНЯТТЯ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС» У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ / Сергій Рилєєв, Алла Романчук

Листопад 22, 2015 · 1 Коментар

Сергій Рилєєв, к.е.н., Алла Романчук, к.е.н., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці   ПОНЯТТЯ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС» У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ   Для будь-якого економічного поняття відправною точкою для розуміння його змісту є законодавчо закріплені норми і правила. Ця ситуація властива і для терміну «цілісний майновий комплекс». Практичне застосування цього поняття налічує не один десяток років, […]

[Детальніше →]

Категорії: Бухгалтерський облік, аналіз та аудит