Міжнародна  наукова інтернет-конференція Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Кафедра обліку і аудиту ЧТЕІ КНТЕУ
Університет ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія)

  

Міжнародна наукова Інтернет-конференція


СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

м. Чернівці 26-27 листопада 2015 року


Міжнародна  наукова інтернет-конференція header image 4

Гроші, фінанси і кредит

АКТИВІЗАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ / Наталія Саінчук, Валерій Саінчук

Листопад 24, 2015 · Без коментарів

Наталія Саінчук, к.е.н., Валерій Саінчук, Чернівецький національний університет ім.. Ю. Федьковича, м. Чернівці АКТИВІЗАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Активність інвестиційної діяльності країни визначає рівень розвитку національної економіки. Однак, незважаючи на велику кількість заходів, впроваджених державними структурами і спрямованих на підвищення ефективності інвестиційної політики в Україні, вона поки що залишається недосконалою. Політична нестабільність, непередбачуваність та […]

[Детальніше →]

Категорії: Гроші, фінанси і кредит

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ / Ольга Сидоренко, Квітослава Молодєєва

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Ольга Сидоренко, Квітослава Молодєєва, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Харків ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ   Одним із найцінніших ресурсів для людства в усі віки вважався час. З появою всесвітньої інтернет-мережі багато функцій спростилося і надало змогу людині, не виходячи з дому, вирішувати питання життєдіяльності. Вже майже 15 років інтернет-страхування супроводжує людей і дозволяє у […]

[Детальніше →]

Категорії: Гроші, фінанси і кредит

МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ / Ірина Шевчук

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Ірина Шевчук, Тернопільський національний економічний  університет, м.Тернопіль   МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ   В період сьогодення, цукрова промисловість в Україні функціонує і розвивається в умовах значної кількості дестабілізуючих чинників. Враховуючи економічні, технологічні та політичні фактори, що впливають на цукрову галузь, кожне підприємство стикається із загрозами. Ці загрози можуть мати різний характер впливу: […]

[Детальніше →]

Категорії: Гроші, фінанси і кредит

ДОСЛІДЖЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ / Наталія Данік, Дмитро Шамрай

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Наталія Данік, к.е.н., Дмитро Шамрай, студент 3 курсу, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв ДОСЛІДЖЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ   У червні 2014 року Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС, яка набула чинності 1 листопада 2014 року (економічна частина набуде чинності 1 січня 2016 року). Для України важливо, щоб вона чітко визначилась щодо […]

[Детальніше →]

Категорії: Гроші, фінанси і кредит

НEOБХIДНICТЬ ЗAПРOВAДЖEННЯ CПРOЩEНOЇ CИCТEМИ OПOДAТКУВAННЯ CУБ’ЄКТIВ МAЛOГO ПIДПРИЄМНИЦТВA / Колупаєва І.В., Тaрaн Oлecя

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Колупаєва І.В., к.е.н., доцент, Тaрaн Oлecя, студент, Хaркiвcький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний інститут КНТЕУ, м. Хaркiв НEOБХIДНICТЬ ЗAПРOВAДЖEННЯ CПРOЩEНOЇ CИCТEМИ OПOДAТКУВAННЯ CУБ’ЄКТIВ МAЛOГO ПIДПРИЄМНИЦТВA   Для ефективного рoзвитку ринкової економіки першочергове значення має рoзвитoк малого пiдприємництвa. В Укрaїнi рoзвитoк малого підприємництва cтримуєтьcя у пeршу чeргу за рахунок нeдocкoнaлocтi законодавства та не дієвості систем підтримки cуб’єктiв малого пiдприємництвa. Ocь […]

[Детальніше →]

Категорії: Гроші, фінанси і кредит

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОМ / Юлія Табенська

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Юлія Табенська, к.е.н., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ м. Чернівці СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОМ   В умовах євроінтеграційних процесів посилюється необхідність поглиблення теоретико-методологічних засад внутрішнього контролю та аудиту в управлінні бізнесом з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду стосовно його впровадження. Доцільним є удосконалення підходів щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку системи внутрішнього контролю та […]

[Детальніше →]

Категорії: Гроші, фінанси і кредит

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ / Кульпінська Л.К., Мегей В.В.

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Кульпінська Л.К., к.е.н., доцент, Мегей В.В., студентка, УДУФМТ, м. Київ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ В умовах функціонування ринкової економіки важливою складовою діяльності держави є забезпечення боргової безпеки. Боргова безпека посідає важливе місце у великому спектрі проблем національної безпеки будь-якої держави. Дефіцит державного бюджету, залучення та використання позик для його покриття […]

[Детальніше →]

Категорії: Гроші, фінанси і кредит

ФІСКАЛЬНИЙ ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ / Колупаєва І.В., Кравченко Я.

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

                                                                      Колупаєва І.В., к.е.н., Кравченко Я., студентка групи ЕП-12,                                     Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ,                                                                                                                      м.Харків ФІСКАЛЬНИЙ ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ      Економіку країни можна оцінити за допомогою показника податкового навантаження, який є невід’ємною частиною фіскальної податкової політики. Цей показник формується за допомогою злиття всіх окремих податків. З цього випливає, що податкове навантаження – це комплекс […]

[Детальніше →]

Категорії: Гроші, фінанси і кредит

СУЧАСНИЙ СТАН ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ГАЛУЗІ / Ірина Конєва

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Ірина Конєва, к.е.н., Сумський національний аграрний університет,  м. Суми   СУЧАСНИЙ СТАН  ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ГАЛУЗІ Податкова  політика  є  цілісною  системою  взаємозалежних елементів, що взаємодіють між собою та навколишнім середовищем, мають функціональне призначення й цілі, що підпорядковані загальній меті формування та реалізації податкової політики. Акцизна політика є специфічною складовою загальнодержавної системи державного регулювання, особливістю якої […]

[Детальніше →]

Категорії: Гроші, фінанси і кредит

ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ / Ілля Грицюк

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Ілля Грицюк, к.е.н., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці   ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ   Проблема регулювання фінансових відносин в Україні є основоположною в процесі економічного реформування держави. Ринкові економіки особливо чутливі до фінансового сектора, який зростає останнім часом. Саме тому на сьогоднішньому етапі розвитку української економіки формування ефективної державної фінансової політики є […]

[Детальніше →]

Категорії: Гроші, фінанси і кредит