Міжнародна  наукова інтернет-конференція Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Кафедра обліку і аудиту ЧТЕІ КНТЕУ
Університет ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія)

  

Міжнародна наукова Інтернет-конференція


СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

м. Чернівці 26-27 листопада 2015 року


Міжнародна  наукова інтернет-конференція header image 4

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ У СВІТЛІ ВИКЛИКІВ, ЯКІ СТОЯТЬ ПЕРЕД НАШОЮ ДЕРЖАВОЮ / Юрій М.Ф., Федорків І.

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Юрій М.Ф. д.е.н., Федорків І. Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ М. Чернівці   УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ У СВІТЛІ ВИКЛИКІВ, ЯКІ СТОЯТЬ ПЕРЕД  НАШОЮ ДЕРЖАВОЮ Республіка Польща відіграє надзвичайно вагому роль у зовнішній політиці України. Це зумовлено не лише географічним статусом сусідніх держав, але й спільною історією, тісними культурними та економічними зв’язками. Саме Польща 2 грудня 1991 року […]

[Детальніше →]

Категорії: Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ / Бурлуцький С.В., Товкайло Н.М.

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Бурлуцький С.В., д.е.н., Товкайло Н.М., студентка, Донбаська державна машинобудівна академія м. Краматорськ   ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ           З початку світової фінансово-економічної кризи, в Україні відбувається зниження якості життя та доходів громадян. Держава не може самостійно впоратись з фінансуванням соціальної політики,через нестачу коштів, відбувається скорочення державного фінансування соціальної сфери. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання СВБ […]

[Детальніше →]

Категорії: Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД / Бурлуцький С.В., Собчук А.Г.

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Бурлуцький С.В., д.е.н., Собчук А.Г., студентка, Донбаська державна машинобудівна академія м. Краматорськ   КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД   За останні роки темі корпоративної соціальної відповідальності у всьому світі приділяється велика увага з боку бізнесу, влади і суспільства. Замість традиційного розуміння бізнесу приходить уявлення бізнесу як джерела зростання суспільного добробуту, який досягається шляхом виробництва і реалізації […]

[Детальніше →]

Категорії: Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ / Ровенська Вікторія, Федічева Вероніка

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Ровенська Вікторія, к.е.н., Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ Федічева Вероніка, магістр, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ У процесі управління персоналом основні питання, які стосуються управління трудовими ресурсами і трудовим потенціалом, пов’язаніз розробкою та проведенням кадрової політики, оплатою та стимулюванням праці, груповим управлінням, соціально-психологічними аспектами управління. Трудові ресурси […]

[Детальніше →]

Категорії: Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ / Кифяк В.І., Пройдакова І. С.

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Кифяк В.І. к.е.н., асист.,  Пройдакова І. С. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича м. Чернівці   ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Мотивація праці в аграрній сфері економіки має визначальне значення в досягненні високих показників праці, її якості, продуктивності, ефективності, виконанні завдань. Оскільки одним із основних пріоритетів соціальної політики держави є забезпечення ефективної зайнятості […]

[Детальніше →]

Категорії: Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

ПРОФСПІЛКОВИЙ РУХ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ / Водянка Л.Д., Мельничук Д.І.

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Водянка Л.Д., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Мельничук Д.І., студентка, спеціальність «Фінанси і кредит» Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича Економічний факультет м. Чернівці ПРОФСПІЛКОВИЙ РУХ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ   Профспілки – важливий інститут громадянського суспільства, який захищає права і свободи громадян у галузі трудових відносин. Ця роль профспілок […]

[Детальніше →]

Категорії: Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ПРАЦІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ / Лілія Мартинова

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Лілія Мартинова, к.філол.н. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ м. Вінниця   МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ПРАЦІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ   Характерним для сучасного міжнародного ринку праці є недосконала конкуренція за людський потенціал. За статусом ринкового середовища вона є монополістичною, про що свідчить глобальний індекс конкурентоспроможності висококваліфікованих спеціалістів, за яким 20 провідних країн світу (Швейцарія, Сінгапур, Данія, Швеція, […]

[Детальніше →]

Категорії: Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД / Василь Федоришин

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Василь Федоришин, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД Однією з передумов ефективної реалізації соціальної регіональної політики, заснованої на раціональному використанні комунальної власності територіальних громад, є наявність дієвого контролю за соціальною спрямованістю діяльності органів місцевого самоуправління. Цей інститут є інструментом узгодження рішень органів місцевого самоуправління з інтересами та потребами членів […]

[Детальніше →]

Категорії: Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика