Міжнародна  наукова інтернет-конференція Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Кафедра обліку і аудиту ЧТЕІ КНТЕУ
Університет ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія)

  

Міжнародна наукова Інтернет-конференція


СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

м. Чернівці 26-27 листопада 2015 року


Міжнародна  наукова інтернет-конференція header image 4

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА / Лариса Черчик

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Лариса Черчик, д.е.н. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки м. Луцьк   ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА   В умовах погіршення екологічної ситуації виникає необхідність обґрунтування та розробки механізмів вирішення екологічних проблем на різних рівнях: держави, регіону, підприємства. Актуальність проблеми обумовила розвиток теоретико-методичних засад екологічного ризик-менеджменту. Проте виникла проблема обліково-аналітичного забезпечення управління екологічною безпекою, що […]

[Детальніше →]

Категорії: Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТУРИЗМУ: ЕКОЛОГО-РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ / Сергій Рилєєв, Ірина Дрінь

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Сергій Рилєєв, к.е.н., Ірина Дрінь, к.фіз.-мат.н., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці   СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТУРИЗМУ: ЕКОЛОГО-РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ   Екологічна криза, в якій сьогодні опинилося людство, дала поштовх  для усвідомлення екології як одного з основних чинників розвитку сучасної культури. Усвідомлення екологічної проблематики, визначення пов’язаних із нею пріоритетних рішень потребує особливого диференційованого підходу до екології майбутнього. […]

[Детальніше →]

Категорії: Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Індикатори стійкості лісогосподарських систем – складова оцінки екологічної ефективності регулювання земельних відносин / Алла Крисак

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Алла Крисак, к.е.н., Луцький національний технічний університет м.Луцьк   Індикатори стійкості лісогосподарських систем – складова оцінки екологічної ефективності регулювання земельних відносин   За статистичною інформацією територія України становить 60354,8 тис. га. Станом на 01.01.2015р. частка лісів та інших лісовкритих площ становила 17,7% у загальній структурі земельного фонду України (ця площа відповідно складала 10630,3 тис. га) [1], […]

[Детальніше →]

Категорії: Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища