Міжнародна  наукова інтернет-конференція Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Кафедра обліку і аудиту ЧТЕІ КНТЕУ
Університет ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія)

  

Міжнародна наукова Інтернет-конференція


СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

м. Чернівці 26-27 листопада 2015 року


Міжнародна  наукова інтернет-конференція header image 4

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ / Євгенія Дронь, Ірина Лукаш, Антоніна Колотило

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Євгенія Дронь, к.е.н., Ірина Лукаш, Антоніна Колотило Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,  м. Чернівці РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ   Рівень розвитку машинобудування є узагальнюючим індикатором, який сигналізує про стан сукупного виробничого потенціалу як регіону так і держави загалом. Саме продукція машинобудівної сфери забезпечує ефективне функціонування найбільш продуктивних видів економічної діяльності, стабільне функціонування яких і […]

[Детальніше →]

Категорії: Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

ЗАГАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ / Ніколета Попічук

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Ніколета Попічук, асистент Чернівецький факультет  НТУ «ХПІ» м. Чернівці     ЗАГАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ   В умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи та поряд зі світовими тенденціями загальної глобалізації і конвергенції все більшої ваги набуває аналіз таких складових частин країни, як регіони.  Відтак, формування пріоритетів стратегічного управління розвитком регіональної економіки і реалізація їх на […]

[Детальніше →]

Категорії: Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ / Головачук Т.І., Гордаш Н. С.

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Головачук Т.І., к.е.н., доцент Гордаш Н. С., студентка 4 курсу, спец. «Економіка підприємства», д.ф.н. Чернівецький торгово-економічний інститут КНТЕУ м. Чернівці ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У Чернівецькій області здавна пріоритетною сферою діяльністю була торгівля. Торговельна діяльність суттєво впливає на розвиток економіки області й міста Чернівці, в якому 22 % зареєстрованих суб’єктів господарювання зайняті […]

[Детальніше →]

Категорії: Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

ЕНТРОПІЙНА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПРУЖНОСТІ РЕГІОНІВ / Бурлуцька Світлана

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Бурлуцька Світлана, к.е.н., Одеський національний економічний університет м. Одеса ЕНТРОПІЙНА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПРУЖНОСТІ РЕГІОНІВ   Економічна, фінансова та політична криза, що розгорнулася в Україні на початку 2014 року призвела до катастрофічних наслідків в усіх сферах життєдіяльності. Поглиблення на цьому фоні регіональних диспропорцій, військові дії на сході України ще більш посилили існуючі територіальні диспропорції та обумовили […]

[Детальніше →]

Категорії: Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка