Міжнародна  наукова інтернет-конференція Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Кафедра обліку і аудиту ЧТЕІ КНТЕУ
Університет ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія)

  

Міжнародна наукова Інтернет-конференція


СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

м. Чернівці 26-27 листопада 2015 року


Міжнародна  наукова інтернет-конференція header image 4

Економіка та управління підприємствами

ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА / Ірина Лошенюк

Листопад 25, 2015 · Без коментарів

Ірина Лошенюк, к.т.н., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА На сучасному етапі розвитку економіки України суттєво загострюється конкурентна боротьба між торговельними підприємствами. При цьому важливо виявити як конкурентні переваги, так і фактори, які можуть позитивно чи негативно впливати на процес формування конкурентоспроможності підприємств на ринку. Особлива увага надається факторам зовнішнього середовища […]

[Детальніше →]

Категорії: Економіка та управління підприємствами

УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА / Алла Шимко

Листопад 24, 2015 · Без коментарів

Алла Шимко, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці   УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА   Для сучасного українського ринку роздрібної торгівлі, що характеризується інтенсивним розвитком конкуренції, притаманним є постійне зростання ролі маркетингу у забезпеченні ефективного функціонування торговельного підприємства. Однак доволі часто економічна ефектив­ність маркетингових технологій на практиці виявляється нижчою, ніж очікувалося. Тому перед […]

[Детальніше →]

Категорії: Економіка та управління підприємствами

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ / Юрій Чаплінський, Валентин Нікульча

Листопад 24, 2015 · Без коментарів

Юрій Чаплінський, к.е.н., Валентин Нікульча, Чернівецький торговельно-економічний інститут, м.Чернівці КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ   Зниження реальної платоспроможності споживачів, скорочення кількості торговельних об’єктів та обсягів роздрібного товарообороту ставлять перед підприємствами роздрібної торгівлі завдання впровадження концепції маркетингу взаємовідносин. Маркетинг взаємовідносин орієнтований на утримання споживачів за рахунок побудови тривалих взаємовигідних відносин між підприємством […]

[Детальніше →]

Категорії: Економіка та управління підприємствами

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ЄС: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ / Інна Безверха

Листопад 24, 2015 · Без коментарів

Інна Безверха, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ЄС:  ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ Стратегічним напрямом зовнішньої політики України є інтеграція в ЄС, що дозволить країні поліпшити позиції в світовій господарській системі, забезпечити сталий економічний розвиток, підвищити рівень національної конкурентоспроможності, зайняти «нішу» в світовому політичному і культурному просторі, досягти високих соціальних стандартів. Досвід наукових […]

[Детальніше →]

Категорії: Економіка та управління підприємствами

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ / Наталія Лохман, Анастасія Мотовилова

Листопад 24, 2015 · Без коментарів

Наталія Лохман, к.е.н, Анастасія Мотовилова, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг   ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ   Підвищення економічної ефективності будівельних підприємств є необхідною умовою розвитку економіки України. Будівельна галузь виступає головним важелем економічного розвитку країни: вона тісно пов’язана  з усіма галузями і сферами діяльності держави. […]

[Детальніше →]

Категорії: Економіка та управління підприємствами

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ / Олена Бозуленко, Галина Любківська

Листопад 24, 2015 · Без коментарів

Олена Бозуленко, к.е.н., Галина Любківська, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Ситуація на внутрішньому ринку різко змінюється, зокрема спостерігається динамічне зростання пропозиції, виражене у різкому підвищенні кількості товарних груп та у їх наповненні. Товарний достаток та вибагливість споживачів змушують виробників докладати зусилля, щоб утриматися на зайнятих […]

[Детальніше →]

Категорії: Економіка та управління підприємствами

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ / Любов Хотинь

Листопад 24, 2015 · Без коментарів

Любов Хотинь, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ   Відслідковування потреб споживачів та макромаркетингового середовища являються одними з важливих питань роботи сучасних підприємств, які орієнтується на ринок. Стрімкі зміни в технологіях істотно вплинули на можливості компаній стосовно забезпечення своїх споживачів товарами та послугами. Нові технології дозволяють  компаніям отримувати більше інформації про […]

[Детальніше →]

Категорії: Економіка та управління підприємствами

ВАГОМІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА / Олександр Драч

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Олександр Драч, к.е.н., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця ВАГОМІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА   Світовим трендом в розвитку конкурентного потенціалу є розвиток інформаційного потенціалу підприємства, активного розвитку представництва в мережі та електронних каналів продаж, партнерської взаємодії, інтернет-маркетингу тощо [1, с.10]. Моніторинг показників конкурентного потенціалу повинен формуватись за «концепцією двох дзеркал», що може бути […]

[Детальніше →]

Категорії: Економіка та управління підприємствами

ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ / Олена Бозуленко, Вікторія Дем’янів

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Олена Бозуленко, к.е.н., Вікторія Дем’янів Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ   Проблема якості у cучасних умовах гоcподарювання є однією з найбільш важливих на підприємствах різних cфер економічної діяльності. Cьогодні незаперечним залишається той факт, що конкурентоспроможність будь-якого підприємства визначає насамперед якість продукції, яку воно виробляє. Забезпечення належної якоcті виробництва […]

[Детальніше →]

Категорії: Економіка та управління підприємствами

ПРОБЛЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ / Власенко Д.О.

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Власенко Д.О., к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки і управління Конотопського інституту Сумського державного університету, м. Конотоп ПРОБЛЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ   У  результаті переходу до  ринкової  економіки  виникла  безліч  проблем, пов’язаних з  ресурсним забезпеченням  підприємств  транспорту,  обумовлених  суперечливістю  застосування  на практиці ряду положень теорії матеріально-технічного постачання. Роздержавлення та демократизація економіки суттєво  підвищили роль економічних […]

[Детальніше →]

Категорії: Економіка та управління підприємствами