Міжнародна  наукова інтернет-конференція Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Кафедра обліку і аудиту ЧТЕІ КНТЕУ
Університет ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія)

  

Міжнародна наукова Інтернет-конференція


СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

м. Чернівці 26-27 листопада 2015 року


Міжнародна  наукова інтернет-конференція header image 4

Економіка та управління національним господарством

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ / Башинський Т.В.

Грудень 11, 2015 · Без коментарів

Башинський Т.В., аспірант Хмельницький національний університет м. Хмельницький ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ   Соціальна політика займає особливе місце в порядку денному уряду будь-якої країни. Попри суттєві досягнення протягом років незалежності, вирішення соціальних проблем в Україні залишається актуальним питанням. Адаптація українського законодавства та інститутів, які приймають участь у розробці і реалізації соціальної політики, потребує часу […]

[Детальніше →]

Категорії: Економіка та управління національним господарством

Напрями удосконалення спрощеної системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників / Олена Магопець, Анатолій Босенко

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Олена Магопець, к.е.н., Анатолій Босенко, асп. Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград Напрями удосконалення спрощеної системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників   Новації податкового законодавства, які набрали чинності з 1 січня 2015 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VІІІ […]

[Детальніше →]

Категорії: Економіка та управління національним господарством

РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ / Світлана Лучик, Маргарита Лучик

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Світлана Лучик, д.е.н., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ м. Чернівці Маргарита Лучик, к.е.н., ПАТ «Креді Агріколь Банк» м. Київ РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Розвиток, перспективи й соціально-економічна стабільність держави в першу чергу залежать від стану сформованої національної безпеки та економічної незалежності економіки держави від інших країн. Забезпечення економічної безпеки являє собою цілеспрямовану, […]

[Детальніше →]

Категорії: Економіка та управління національним господарством

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ РЕЦЕСІЇ / Наталія Карпенко

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Наталія Карпенко, Одеський національний економічний університет, м. Одеса ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ РЕЦЕСІЇ   В умовах рецесії економіки, на фоні складної та нестабільної суспільно-політичної ситуації в Україні, загострюються проблеми падіння рівня життя та зниження доходів населення. Наслідком кризи, що охопила усі сфери суспільно-економічного життя, виступають такі негативні тенденції, як високий рівень інфляції, значне […]

[Детальніше →]

Категорії: Економіка та управління національним господарством

СУСПІЛЬНИЙ КОНТРАКТ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ / Сергій Бурлуцький

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Сергій Бурлуцький, д.е.н., Донбаська державна машинобудівна академія м. Краматорськ СУСПІЛЬНИЙ КОНТРАКТ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ   Проблеми виживання України, її цілісності як державного утворення сьогодні постали не тільки перед вітчизняними правлячими елітами, вони стосуються усього суспільства. Легітимність влади можлива тільки за умов максимального задоволення запитів суспільства щодо локалізації збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях […]

[Детальніше →]

Категорії: Економіка та управління національним господарством

ПРОБЛЕМИ ВІЙСЬКОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ / Лариса Руснак, Тетяна Бойчук

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Лариса Руснак, к.е.н., Тетяна Бойчук Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ м. Чернівці   ПРОБЛЕМИ ВІЙСЬКОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Категорія «воєнно-економічна безпека держави» займає ключове місце в теорії національної безпеки держави. Забезпечення військово-економічної безпеки є важливою функцією держави. Як специфічний напрям державної політики воно охоплює системувідносин між господарюючими суб’єктами щодо задоволення військово-економічних потреб […]

[Детальніше →]

Категорії: Економіка та управління національним господарством