Міжнародна  наукова інтернет-конференція Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Кафедра обліку і аудиту ЧТЕІ КНТЕУ
Університет ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія)

  

Міжнародна наукова Інтернет-конференція


СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

м. Чернівці 26-27 листопада 2015 року


Міжнародна  наукова інтернет-конференція header image 4

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ: НАПРЯМИ І ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ / Тетяна Власова

Листопад 24, 2015 · Без коментарів

Тетяна Власова, к.е.н., Чернівецький  торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ: НАПРЯМИ І ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ Соціальна відповідальність бізнесу – це відповідальність суб’єктів бізнесу за дотримання норм і правил, не визначених законодавством (в області етики, екології, милосердя, співчуття і т.ін.), які впливають на якість життя окремих соціальних груп та суспільства в цілому. Соціальна відповідальність – […]

[Детальніше →]

Категорії: Світове господарство і міжнародні економічні відносини

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ СВІТОВОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ / Олег Яцюк, Ірина Неспляк

Листопад 24, 2015 · Без коментарів

Олег Яцюк, Ірина Неспляк, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ   СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ СВІТОВОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ   Еволюція світового господарства досягла в своєму розвитку тієї стадії,коли системи суспільного відтворення різних країн і держав за допомогою міжнародного поділу праці та міжнародних економічних відносин перетворюються в єдиний глобальний геоекономічний простір, в […]

[Детальніше →]

Категорії: Світове господарство і міжнародні економічні відносини

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ / Інна Келару, Артур Пайлик

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Інна Келару, к.е.н., Артур Пайлик Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці   СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Міжнародні морські перевезення існують ще з початку розвитку людства і сприяли розвитку багатьох провідних економічних систем світу. За допомогою морського транспорту багато країн накопичили значні фінансові ресурси зі своїх колоній, було відкрито одну з найвідоміших морських […]

[Детальніше →]

Категорії: Світове господарство і міжнародні економічні відносини

ФАКТОРИ ВПЛИВУ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ / Оксана Лошенюк

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Оксана Лошенюк, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ ФАКТОРИ ВПЛИВУ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Сьогодні надзвичайно важливого значення на світовому ринку праці отримує міжнародна трудова міграція. При цьому кожна країна, що приймає трудових мігрантів, розробляє свої інструменти регулювання міграції, а економічна ситуація дозволяє визначити попит і пропозицію на робочу силу, що і […]

[Детальніше →]

Категорії: Світове господарство і міжнародні економічні відносини

ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ / Олег Яцюк, Інна Баб’як

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Олег Яцюк, Інна Баб’як Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу м. Івано-Франківськ ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ   Тенденція до глобалізації світового економічного життя знаходить прояв у все більш вільному переміщенні у світовому економічному просторі товарів і усіх факторів виробництва. Вони стають усе більш доступними всім і […]

[Детальніше →]

Категорії: Світове господарство і міжнародні економічні відносини

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПЕРЕШКОДИ ЕКСПОРТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ / Мералі Амарян, Тетяна Склема

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Мералі Амарян, к.е.н., Тетяна Склема Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична академія» ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПЕРЕШКОДИ ЕКСПОРТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ     У 2015 році Україна визначила свій курс розвитку на шляху до Європи. Як запевняє влада 1 січня 2016 року зона вільної торгівлі України з ЄС почне роботу в будь-якому випадку. Вона матиме […]

[Детальніше →]

Категорії: Світове господарство і міжнародні економічні відносини