Міжнародна  наукова інтернет-конференція Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Кафедра обліку і аудиту ЧТЕІ КНТЕУ
Університет ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія)

  

Міжнародна наукова Інтернет-конференція


СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

м. Чернівці 26-27 листопада 2015 року


Міжнародна  наукова інтернет-конференція header image 4

Економічна теорія та історія економічної думки

МОДЕРНИЗАЦИОННАЯ РОЛЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ / Анелина Малиновская, Владимир Немиров

Листопад 17, 2015 · Без коментарів

Анелина Малиновская, к.э.н., Воронежский институт менеджмента маркетинга и финансов, г. Воронеж Владимир Немиров,  к.э.н., Российская академия народного хозяйства и государственной службы, г. Москва МОДЕРНИЗАЦИОННАЯ  РОЛЬ ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ Модернизация экономики предполагает коренное обновление всех сторон  функционирования общественного организма. Для решения этой глобальной задачи важен поиск  факторов и резервов, использование которых будет способствовать решению этой задачи. Одним […]

[Детальніше →]

Категорії: Економічна теорія та історія економічної думки