Міжнародна  наукова інтернет-конференція Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Кафедра обліку і аудиту ЧТЕІ КНТЕУ
Університет ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія)

  

Міжнародна наукова Інтернет-конференція


СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

м. Чернівці 26-27 листопада 2015 року


Міжнародна  наукова інтернет-конференція header image 3

Вітаємо учасників Міжнародної наукової інтернет-конференції

“СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ”!

Т.М. Ореховська, директор Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

   Євроінтеграційні процеси та відкритий характер національної економіки формують інноваційні підходи до менеджменту кожного підприємства, що знаходить прояв у постійному удосконаленні всіх сфер його діяльності: виробництва, фінансів, маркетингу, торгівлі, управління персоналом. Здатність до ефективного управління та адаптивного реагування на існуючі перешкоди, формування і використання різного роду новацій забезпечує реалізацію позитивних можливостей розвитку підприємства та мінімізує ймовірні негативні наслідки загроз. Необхідність зростання ефективності ділової співпраці та процесу прийняття інвестиційних рішень зумовили формування нових вимог до облікової інформації підприємств України, зокрема, в частині її відповідності до зростаючих потреб суб’єктів господарювання інших країн світу в рамках бізнес-партнерства. За умов глобальних викликів на формування інвестиційного капіталу в Україні обліково-аналітичне забезпечення управління підприємницькою діяльністю повинно стати підгрунтям для розвитку соціально відповідального бізнесу.

   З огляду на поставлені актуальні завдання та необхідність їх вирішення в Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ проводиться Міжнародна наукова інтернет-конференція, яка стане корисним «майданчиком» для обміну досвідом між науковцями і джерелом інноваційних ідей щодо розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю в умовах світових глобалізаційних процесів.

   Вітаю всіх учасників наукової інтернет-конференції, творчої вам наснаги та впевненості в досягненні своєї мети!

 

В.Ф. Кифяк, заступник директора з наукової, науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

    Функціонування та розвиток сучасного підприємства неможливий без систематичних нововведень у виробничий процес з метою вдосконалення технології виготовлення продукції, оновлення її видів, підвищення якості, надання нових властивостей, поліпшення експлуатаційних характеристик тощо. Такі підходи вимагають впровадження нового управлінського мислення на всіх рівнях менеджменту, зміни методів і принципів управління для найповнішої адаптації підприємств до мінливого конкурентного середовища, розвитку системи бухгалтерського обліку як складових обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень.

   Відображення облікової інформації в системі звітних форм повинно спрямовуватись насамперед на оцінку перспективного потенціалу розвитку суб’єктів господарювання, слугувати інформаційною основою для оцінки приросту майнової вартості реальними та потенційними інвесторами. Побудова такого інформаційного наповнення допоможе виявити конкурентні переваги підприємств, забезпечить залучення необхідного обсягу капіталовкладень та сприятиме їх виходу на європейські та світові ринки.

   Вітаю всіх науковців, аспірантів, студентів, дослідників, які виявили інтерес до даних проблем і запропонували цікаві стратегічні управлінські підходи до їх вирішення в умовах сучасних євроінтеграційних процесів!

Інформлист